Hungarian Language Preparatory Course

Hungarian Language Preparatory Course

Magyar nyelvi előkészítő kurzus

 

The National University of Public Service offers a 2-semester-long Hungarian Language Preparatory Course for incoming international students, with the aim of preparing them for higher education studies in the Hungarian language.

The course deals with Hungarian grammar and general Hungarian vocabulary, as well as with written and oral skills necessary for higher education studies in Hungary. Furthermore, the course also focuses on the cultural aspects of learning Hungarian, thereby provides an opportunity for participants to become acquainted with Hungarian culture, economy and society.

The aim of the course

The aim of the course is to prepare participating international students for written and oral communication in Hungarian, and for successful orientation in everyday life in Hungary. Accordingly, participants are to finish the course with the following accomplishments:

 • successful internal exam focusing on the four skills of Hungarian written and oral communication (speaking, listening, writing, reading);
 • with at least 60% overall achievement;
 • with at least 40% achievement in all skills respectively.

 

Evaluation

 • continuous evaluation and inspection of achievement in all four skills during classes;
 • complex testing after each thematic section;
 • internal exam, equivalent to basic language exam, focusing on all four language skills after one semester;
 • final exam at the end of the course;
 • required achievement is at least 60% (40% in all skills respectively)

 

(Inter)cultural aspects

 • Throughout the course participants can become acquainted with Hungarian cultural characteristics, Hungarian history and traditional customs including national holidays and Hungaricums.
 • Having a distinctive focus on foreign students from various countries, the course provides an intercultural milieu. Accordingly, it offers opportunities for participants to introduce their own respective national cultures.
 • The course may be supplemented with the course on “Intercultural Awareness” which is taught in English and has international and Hungarian students as well, advancing the efforts of international and intercultural dialogue.

 

Course literature

 • DURST, Péter: Lépésenként magyarul: Hungarian grammar – not only for Hungarians (ISBN 9789634828020)
 • ERDŐS, József & PRILESZKY, Csilla: Halló, itt Magyarország: Magyar nyelvkönyv külföldieknek (ISBN 9789630575775)
 • SZITA, Szilvia & GÖRBE, Tamás: Gyakorló Magyar nyelvtan (ISBN 9789630589338)
 • LUSTIG, Myron W. & KOESTER, Jolene: Intercultural competence: interpersonal communications across cultures (ISBN 0321081773) 

Magyar nyelvi előkészítő kurzus

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy 2-féléves magyar nyelvi előkészítő kurzust ajánl a beérkező nemzetközi hallgatóknak azzal a céllal, hogy felkészítse őket a felsőoktatási tanulmányok magyar nyelven történő folytatására.

A kurzus egyaránt foglalkozik a magyar nyelvtannal és általános szókinccsel, illetve azon írásos és szóbeli készségekkel, melyek szükségesek a Magyarországon folytatott felsőoktatási tanulmányokhoz. Ezenfelül a kurzus a magyar nyelv tanulásának kulturális aspektusára is figyel, és lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy megismerkedjenek a magyar kultúrával, gazdasággal és társadalommal.

A kurzus célja

A tanfolyam során a hallgatók elsajátítják az általános szókincset, a magyar nyelvtant, megismerkednek Magyarország alapvető kulturális, gazdasági és társadalmi értékeivel, helyzetével, hogy képessé váljanak általános és szakmai hallott és írott szövegek megértésére, általános és szakmai szóbeli és írásbeli magyar nyelvű kommunikációra, a mindennapi életben való tájékozódásra.

 

 A nyelvi előkészítő tanfolyam kimeneteli követelményei

 • A magyar nyelvű szóbeli és írásbeli kommunikációs négy készséget (beszéd, beszédértés, írás, írott szöveg értése) mérő, értékelő belső vizsga.
 • Minimálisan elérendő eredmény: 60%.
 • A hallgatóknak mind a négy készségből minimálisan 40%-os eredményt kell elérni.

 

Értékelés, ellenőrzés

 • A négy készségben nyújtott teljesítmény folyamatos, órai ellenőrzése;
 • Témakörök, nyelvi egységek lezárása utáni témazáró komplex ellenőrzés;
 • Félévi (500 óra után), alapfokú nyelvvizsgának megfelelő belső, négy készséget mérő vizsga;
 • A tanfolyam lezárását (1000 óra után) követő záróvizsga.
 • Minimálisan elérendő eredmény: 60% (készségenként 40%).

(Inter)kultruális elemek

 • A nyelvi előkészítő tanfolyam során a hallgatók megismerkednek a magyar kultúra jellegzetességeivel, Magyarország és Budapest néhány nevezetességével, a legfontosabb magyar történelmi eseményekkel, a magyar szokásokkal. A tematika kiterjed a magyar ünnepekre, szokásokra, hungaricumokra. A hallgatók tovább bemutathatják saját országukat és kultúrájukat is.
 • Miután a nyelvi képzésen különböző országból érkező hallgatók vesznek részt, így az interkulturális környezet biztosított. Emellett az intézményben féléves részképzésen résztvevő (Erasmus+) hallgatók is rendszeresen hallgatnak magyar, mint idegen nyelv kurzust, így teljes mértékben vegyes csoportok jönnek létre.
 • A képzés kiegészíthető az ún. Intercultural Awareness c. kurzussal, amely angol nyelven kerül meghirdetésre minden félévben az intézményben tanuló külföldi és magyar hallgatók számára.  A kurzust Dr. Jenei Ágnes, a Közigazgatás-tudományi Kar oktatója hirdeti meg blokkszemináriumok formájában.

 

Kurzus során alkalmazott irodalom

 • DURST, Péter: Lépésenként magyarul: Hungarian grammar – not only for Hungarians (ISBN 9789634828020)
 • ERDŐS, József & PRILESZKY, Csilla: Halló, itt Magyarország: Magyar nyelvkönyv külföldieknek (ISBN 9789630575775)
 • SZITA, Szilvia & GÖRBE, Tamás: Gyakorló Magyar nyelvtan (ISBN 9789630589338)
 • LUSTIG, Myron W. & KOESTER, Jolene: Intercultural competence: interpersonal communications across cultures (ISBN 0321081773)